Koninklijke vereniging E.H.B.O. afd. Rotterdam IJsselmonde

Home

Nieuws

Agenda Lesrooster Lid worden Contact Wie zijn wij Foto-album Links

Wij bieden u de volgende cursussen aan;  Beginnerscursus eenheidsdiploma EHBO , Herhalingslessen gediplomeerde ,Kinder EHBO , Reanimeren, herhaling reanimeren.
Klik hier voor inschrijfformulier

Wij verzorgen 1 x per jaar een basiscursus voor het verkrijgen van het
eenheidsdiploma EHBO.Deze lessenworden gegeven op onze locatie
in de van Brienenoordschool door een kader docent met ondersteuning
van een lotus.Na 10 tot 16 lessen (afhankelijk van de snelheid van de
groep) wordt deze curus afgesloten met een examen onder toezicht
van een arts en kader instructeur van het Oranje kruis.
Deze cursus is inclusief training, reanimeren,(filmpje)AED bediening
examen en een diploma.  
De minimumleeftijd is vanaf 16 jaar.
Na afronding van deze cursus is het vereist dat men ieder jaar 8
verplichte lessen moet volgen om het diploma geldig te houden
.

 

                                                      
                                                        Herhalingscursus

Onze herhalingscursus worden gegeven volgens een rooster, worden ook 2 avonden achter elkaar gehouden met
dezelfde les. Dit om het mogelijk te maken voor mensen in continue diensten ook de lessen te volgen. Indien nodig
lassen we aan het eind van het seizoen een extra avond in om de verplichte competenties ( volgens de richtlijnen
van het oranje kruis) te behalen. Compententies die gehaald moeten voor de geldigheid van het diploma zijn:

1.    De vijf belangrijke punten bij het verlenen van de eerste hulp

2.    Stoornissen in het bewustzijn                 

3.    Oogletsels

4.    Vergiftiging

5.    Elektriciteitsongevallen

6.    Letsel door koude

7.    Letsel door warmte

8.    Vervoer over korte afstand

9.    Verband- en hulpmiddelen

10.  Het menselijk lichaam

11.  Ontwrichting en botbreuken

12.  Stoornissen van de ademhaling

13.  Stilstand van de bloedsomloop

14.  Ernstige uitwendige bloedingen

15.  Shock

16.  Uitwendige bloedingen

17.  Brandwonden

18.  Kneuzingen en verstuikingen

Ieder jaar moeten beslist punt 1-6 herhaald worden en 1 x per 2 jaar de punten 7-18.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw competentie, indien u niet alle competentie lessen
heeft bijgewoond kan het bestuur overgaan tot het niet verlengen van het diploma. Volgens de
richtlijnen van het oranje kruis wordt u niet competent verklaard.

Bij elke les moet aan het einde van de avond een aanwezigheidsregistratie getekend worden.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat  : info@ehbo-rdam-ijsselmonde.nl